قیمت دستگاه چاپ پلات و لمینت قیمت دستگاه چاپ پلات

قیمت دستگاه چاپ پلات و لمینت قیمت دستگاه چاپ پلات . در چاپ پلات لمینت دو دستگاه بکار می رود. جهت چاپ پلات از دستگاه پلاتر استفاده می شود و جهت لمینت از لمینیتور استفاده می شود. دستگاه چاپ پلات لمینت با ایجاد چاپی با کیفیت باید همراه باشد.

قیمت دستگاه چاپ پلات

قیمت دستگاه چاپ پلات و لمینت

قیمت دستگاه چاپ پلات و لمینت یکی از عوامل تاثیرگذار جهت انتخاب دستگاه مناسب است ولی باید دقت داشته باشید بایستی دستگاهی برای چاپ پلات و لمینت استفاده شود که توانایی چاپ با رزولیشن بالا را داشته باشد.

دستگاه چاپ پلات و لمینت مناسب

جهت درج چاپ پلات بایستی دستگاه چاپ پلات و لمینت با توانایی چاپ با رزولیشن بالا را استفاده کنید. چاپ پلات با دستگاه پلاتر با رزولیشن بالا انتخاب شود و لمینیتور مناسب استفاده شود. دستگاه پلاتر مناسب بایستی توانایی چاپ با عرض های مختلف را داشته باشد. امکان چاپ پلات لمینت عریض از مزایای دستگاه چاپ پلات و لمینت محسوب می شود.

در چاپ پلات لمینت ابتدا چاپ پلات توسط پلاتر انجام می شود و سپس با لمینیتور ، لمینت روی پلات درج می شود. لمینت باعث افزایش کیفیت پلات و براقیت و شفافیت اثر چاپی می شود. گروه آذین هنر توانایی چاپ پلات لمینت در عرض های متفاوت و با بالاترین کیفیت در سریعترین زمان ممکن را دارد.