رول لمینت گرم رول لمینت سرد

رول لمینت گرم رول لمینت سرد . گروه آذین هنر انواع رول لمینت گرم و رول لمینت سرد را بالاترین کیفیت ممکن ارایه می دهد. برای لمینت کردن نیاز به متریال خاص و نحوه ی خاص لمینت است که در گروه کوثر لمینت بعد از چاپ به بهترین نحو ممکن انجام می شود. لمینت در واقع متریالی پلاستیکی است که روی متریال چاپی کشیده می شود که هم زیبایی اثر چاپی را افزایش می دهد و هم از سوی دیگر باعث افزایش مقاومت چاپ نسبت به شرایط محیطی می شود.

رول لمینت گرم

رول لمینت گرم

در لمینت گرم از حرارت برای الصاق لمینت به متریال چاپی استفاده می شود. این در حالی است که این روش و رول لمینت گرم از دسته لمینت های متداول و با قیمت مناسب محسوب می شود. عملیات پرس لمینت در دستگاه لمینیتور و با حرارت بر روی متریال چاپی انجام می شود.

رول لمینت سرد

رول لمینت سرد

در روش رول لمینت سرد از حرارت برای الصاق لمینت به متریال چاپی استفاده نمی شود. نبود حرارت در این روش چاپی باعث می شود که در اثر چاپی رزولیشن چاپی و دقت اثر چاپی بیشتر از قبل باشد. کیفیت لمینت سرد بالاتر از لمینت گرم است ولی از لحاظ قیمتی رول لمینت سرد دارای قیمت بالاتر از رول لمینت گرم برخوردار است.

با لمینت کردن ضخامت چاپی افزایش می باید که این امر باعث افزایش مقاومت اثر چاپی می شود. همچنین با لمینت کردن می توان از مرکب چاپی محافظت کرد و طول عمر چاپی را افزایش داد. لمینت کردن علاوه بر افزایش عمر چاپی با ایجاد کنتراست در چاپ باعث جلا و براقیت اثر چاپی شده و زیبایی اثر چاپی را افزایش می دهد. اما لمینت کردن در چاپ های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. رول لمینت گرم و یا رول لمینت سرد را می توان در مورد چاپ پلات مورد استفاده قرار داد. پلات لمینت یکی از پرکاربردترین موارد استفاده رول لمینت می باشد. استیکر چاپ شده را نیز می توان با لمینت زیباتر کرد. استیکر لمینت شده را می توان بخوبی دارای کیفیت و زیبایی بالاتر در استفاده های مختلف نمود. لمینت کردن در دستگاهی به نام لمینیتور انجام می شود که کیفیت ممناسب چاپی در لمینیتور می تواند باعث کیفیت چاپی و زیبایی دوچندان اثر چاپی شود.