چاپ فلکسی چیست چاپ فلکسی قیمت فلکسی تابلو فلکس

چاپ فلکسی چیست ، چاپ فلکسی ، قیمت فلکسی ، تابلو فلکس ، چاپ فلکسی ارزان . چاپ فلکسی از ابزارالات تبلیغات خارجی محسوب می شود. فلکسی یا تابلو فلکس از ابزارالات تبلیغاتی است که کاربرد تبلیغاتی در فضای عمومی و پر رفت و آمد دارد.

چاپ فلکسی چیست

شما سر در مغازه ها و فروشگاه ها و ... به مراتب بالا تابلو فلکسی ها را مشاهده کرده اید. در تابلو فلکسی متریال چاپی و چاپ فلکسی قرار می گیرد که با مهتابی های تعبیه شده در آن ، نور بر چاپ فلکسی تابیده و این امر باعث می شود تابلو فلکسی در شب جلوه نمایی بالایی داشته باشد. چاپ فلکسی دارای انواع کره ای و چینی است که دارای کیفیت متفاوتی هستند. شما برای چاپ فلکسی سعی کنید از متریال چاپی مناسب و با کیفیت استفاده کنید.

قیمت فلکسی

در چاپ فلکسی و قیمت فلکسی پارامترهای مختلفی دخیل هستند که یکی از این عوامل کیفیت متریال چاپی است. با کیفیت تر بودن متریال چاپی قیمت فلکسی بالاتر را در پی دارد. فلکسی چاپ شده نیاز به سیستم روشنایی و تابلو فلکس است که این امر هم در قیمت نهایی و هزینه های تابلو فلکس تاثیر فراوان دارد.

چاپ فلکسی و تابلو فلکس

چاپ فلکسی نیازمند تابلو فلکس است تا فلکسی درون آن قرار گیرد. فلکسی نیازمند عبور نور است که این امر با مهتابی های تعبیه شده درون تابلو فلکس تامین می شود. این در حالی است که چاپ بنر نیازمند نور نیست. امکان ساخت تابلو فلکس و چاپ فلکسی در ابعاد مختلف از مزیت های و قابیلت های خاص یک واحد تبلیغاتی است.

با چاپ فلکسی و نصب آن در محل مناسب می توان طول عمر بالایی از تبلیغ گرفت و این روش تبلیغاتی از روشهای تبلیغاتی با طول عمر بالا محسوب می شود. چاپ فلکسی از روشهای شیک تبلیغاتی محسوب می شود. مراکز خرید و فروش از مکان های مناسب برای استفاده چاپ فلکسی محسوب می شود. برای چاپ فلکسی تابلو فلکس نیاز است که بصورت مکعبی بوده و با قابلیت درج در محل و متناسب با ابعاد محل تبلیغاتی مورد استفاده می شود.