چاپ پاپ آپ

چاپ پاپ آپ بعنوان بزرگترین سازه نمایشگاهی مطرح است. پاپ آپ اسکلتی آلومینیومی دارد و قابلیت نصب پروژکتور نور جهت نورپردازی از ویژگی های آن است. آلومینویمی بودن چاپ پاپ آپ آنرا قابل حمل ساخته و قابلیت نصب این سازه آسان است. نورپردازی مناسب در چاپ پاپ آپ باعث زیبایی منحصر به فردی به اثر چاپی شده که برای آذین بندی نمایشگاه ها و ادارات سازه ای مطلوب محسوب می شود. با چاپ پاپ آپ تبلیغات محیطی به صورت مناسب انجام می شود و پایداری این سازه در مقابل عوامل محیطی سازه را مناسب برای تبلیغات محیطی کرده است.

چاپ پاپ آپ