جستجو خدمات

چاپ پوستر

با چاپ پوستر تبلیغاتی و درج آن بر روی سطح مسطح و در معرض دید قرار گرفتن بخوبی پیام تبلیغاتی به مخاطبان انتقال می یابد. پوستر علاوه بر دقت به طرح و اصول آن نیازمند انتخاب کاغذ مناسب و ایجاد چاپ با کیفی ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸