جستجو خدمات

چاپ مش

قیمت چاپ مش در مقایسه با چاپ استیکر تفاوت چندانی ندارد ولی کاربرد چاپ مش متمایز از چاپ استیکر است. گاهی نیاز به نصب تبلیغات بر روی شیشه است، اگر از استیکر بر روی شیشه استفاده شود حتما ...

چاپ پوستر

چاپ پوستر روشی مناسب برای بازاریابی و تبلیغات محیطی است که چاپ پوستر ارزان می تواند از لحاظ اقتصادی برای خریداران بسیار مناسب باشد. پوستر نیازمند طراحی مناسب و استفاده از اصول و مخاطب ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸