جستجو خدمات

چاپ مش

چاپ مش قابلیت هایی نظیر استیکر دارد با این تفاوت که مش دارای سوراخ های ریزی است. سوراخ دار بودن چاپ مش باعث قابلیت استفاده مناسب بخصوص در مکان هایی است که نیاز به عبور نور دارد، شده ا ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸