جستجو خدمات

چاپ مش

چاپ مش چیست: چاپ مش ابزاری تبلیغاتی است که کاربرد تبلیغاتی دارد و در تبلیغات جمعی کاربرد فراوان دارد. مش ها دارای تنوع نوع نیز هستند. به عنوان مثال چاپ مش می تواند بصورت پشت چسبدار یا ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸