جستجو خدمات

چاپ بنر و فلکسی

چاپ فلکسی در تهران و انواع لمپوست بنر در گروه آذین هنر صورت می گیرد. لمپوست بنر جزء بنرهای جدید محسوب می شود که از میله های مستطیلی درابعاد یک متر در سه متر تشکیل شده است

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸