جستجو خدمات

چاپ فلکسی

چاپ فلکسی نیازمند تابلو فلکس است تا فلکسی درون آن قرار گیرد. فلکسی نیازمند عبور نور است که این امر با مهتابی های تعبیه شده درون تابلو فلکس تامین می شود. این در حالی است که چاپ بنر نیازمند نور نیست. ام ...

چاپ بنر و فلکسی

از انواع بنر می توان بنر وینیل، لمپوست بنر اشاره کرد و فلکسی چینی و فلکسی کره ای از انواع فلکسی محسوب می شود. تفاوت این جنس ها علاوه بر تفاوت کیفیتی که دارند بر قیمت نهایی تاثیر دارد. معمولا جنس های ک ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸