جستجو خدمات

چاپ بنر و فلکسی

تنها ساخت کره یا چینی بودن بنر مهم نیست بلکه باید دستگاه چاپ نیز مناسب عملیات چاپی باشد تا کیفیت چاپ مناسب به دست آید. البته علاوه بر کیفیت چاپ، طراحی بنر یا فلکسی نیز باید بنحو احسن صورت گیرد تا بخوب ...

 (021) 88476744