جستجو خدمات

فوم برد و تخته شاسی

بله. تخته شاسی در انواع رنگها عرضه میشه

چاپ عکس

از عکس چاپ شده میتوانید برای آذین بندی منزل ومحل کار استفاده کنید

پرینت و کپی سیاه و سفید

درچاپگر خطی حروف بصورت یک سطر یکجا پرینت میشوند

 (021) 88476744