جستجو خدمات

چاپ سولیت

ویژگی های منحصر به فرد متریال سولیت و کیفیت بالای چاپ سولیت، آن را به کاندید مناسبی برای تبلیغات و نمایش اثر چاپی کرده است. از موارد کاربردی استفاده از سولیت برای چاپ می توان موارد زیر را نام برد

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸