جستجو خدمات

چاپ ریسوگراف

قیمت چاپ ریسوگراف مناسب بوده و از دسته چاپ های ارزان محسوب می شود. در هر دقیقه می توان 130 صفحه را بوسیله دستگاه ریسوگراف چاپ کرد. چاپ ريسوگراف قابليت چاپ بر روي كاغذ از 60 گرم تا 200 ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸