جستجو خدمات

فوم برد و تخته شاسی

در فوم برد چسبدار تصویر بر روی فوم برد چسبانده می شود و چاپ بر روی فوم برد صورت نمی گیرد. در این نوع فوم برد چاپ اثر و عملیات تکمیلی نظیر لمینت کردن، الصاق و چسباندن تصویر به فوم برد ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸