جستجو خدمات

چاپ بنر و فلکسی

از انواع بنر می توان بنر وینیل، لمپوست بنر اشاره کرد و فلکسی چینی و فلکسی کره ای از انواع فلکسی محسوب می شود. تفاوت این جنس ها علاوه بر تفاوت کیفیتی که دارند بر قیمت نهایی تاثیر دارد. معمولا جنس های ک ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸