جستجو خدمات

چاپ استیکر مش

نوع چاپ استیکر شیشه ای از دو طرف دید دارد. دید داشتن از دو طرف همانند شیشه، علت نامگذاری این نوع استیکر شده است. بکارگیری بر روی شیشه مغازه ها، سوپرمارکت ها، مراکز تجاری و اداری و ... ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸