جستجو خدمات

پلات و لمینت چاپ

در پلات لمینت گرم با استفاده از گرما لمینت بر روی سطح چسبانده می شود که به اصطلاح به آن پرس کردن نیز می گویند. پلات لمینت گرم در دو نوع مات و براق صورت می گیرد که می توان پشت و روی سطح پلات را لمینت ک ...

 (021) 88421551