جستجو خدمات

پلات و لمینت چاپ

در پلات و لمینت گرم با استفاده از گرما لمینت بر روی سطح چسبانده می شود که به اصطلاح به آن پرس کردن نیز می گویند. پلات و لمینت گرم در دو نوع مات و براق صورت می گیرد که می توان پشت و روی سطح پلات را لمی ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸