جستجو خدمات

پرینت و کپی سیاه و سفید

در چاپ بروش جوهرافشان جوهر (جوهر رنگی یا سیاه سفید)به شدت پرتاپ می شود( میزان آن بسته به میزان رنگ موجود در طرح مورد نظر می باشد ) سپس رنگ خشک می شود

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸