جستجو خدمات

پرینت و کپی سیاه و سفید

چاپگرهای لیزری سیاه سفید بیشتر برای چاپ متن بکار می روند، اما از چاپگرهای لیزری رنگی برای چاپ عکس استفاده می شود

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸