جستجو خدمات

چاپ پاپ آپ

چاپ پاپ آپ به سبب شرایط و ابعاد و شکل خاصی که دارد بخوبی می تواند در تبلیغات و اطلاع رسانی موثر باشد. پروژکتور نصب شده بر روی سازه هم در نمایش بهتر و زیباتر اثر چاپی بسیار موثر است. طراحی چاپ برای پاپ ...

استند پاپ آپ

چاپ پاپ آپ بعنوان بزرگترین سازه نمایشگاهی مطرح است. پاپ آپ اسکلتی آلومینیومی دارد و قابلیت نصب پروژکتور نور جهت نورپردازی از ویژگی های آن است. آلومینویمی بودن چاپ پاپ ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸