جستجو خدمات

هدایای تبلیغاتی

با پیدایش فلش مموری ها، از آن بعنوان یک هدیه تبلیغاتی نیز استفاده میشود. فلش مموری تبلیغاتی ازآن جایی که برای مشتریان مفید، ماندگار واثربخش است یکی از هدایای تبلیغاتی مفید برای مشتریان است. با استفاده ...

چاپ عکس

امکان چاپ عکس بر روی لیوان وماگ وظروف نیز وجود دارد. تولید لیوان تبلیغاتی در ایران ودر اکثر نقاط جهان بعنوان یک روش تبلیغاتی مناسب محسوب میشود