جستجو خدمات

پلات و لمینت چاپ

جنس پلات کاغذ مقوا می باشد که معمولا با لمینت پوشانده می شود

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸