جستجو خدمات

پلات و لمینت چاپ

در روش پلات لمینت سرد از گرما استفاده نمی شود که میتوان لمینت سرد را معادل سلفون کشی در نظر گرفت. در پلات لمینت سرد یک لایه نازک بر روی سطح پلات کشیده می شود. در پلات لمینت سرد، لمینت دارای سطحی چسبنا ...