جستجو خدمات

چاپ استیکر مش

نوع چسبدار بیشتر جهت نصب بر روی شیشه استفاده میشود. نصب مش بر روی شیشه ازطرفی دید را ازبین نمی برد و از طرف دیگر میزان نور داخل فضا را نمی کاهد