جستجو خدمات

چاپ بک لایت سولیت

همه موارد فوق را می توان برای انتخاب نوع جنس جهت چاپ درنظر گرفت ولی فاکتور مهمی که بر انتخاب جنس موثر است هزینه نیز می باشد، بطوریکه شاید کاغذ کیفیت پایینی دارد ولی از لحاظ هزینه ارزانترین جنس چاپ را ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸