جستجو خدمات

پلات و لمینت چاپ

چاپ پلات و لمینت سرد، نازکتر، زیباتر، ظریفتر و گران تر است ولی پلات لمینت گرم رایج تر است. انتخاب نوع پلات لمینت بستگی به نظر مشتری و کیفیت چاپی مد نظر مشتریان انتخاب می شود

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸