جستجو خدمات

چاپ پاپ آپ

پاپ آپ نمایشگاهی چیست؟ پاپ آپ یکی از پر کاربردترین سازه های نمایشگاهی که از نظر ابعاد و کاربرد بسیار ممتاز است. قابلیت استفاده از پاپ آپ نمایشگاهی در کنفرانس ها و همایش ها و استفاده ا ...

استند پاپ آپ

چاپ پاپ آپ بعنوان بزرگترین سازه نمایشگاهی مطرح است. پاپ آپ اسکلتی آلومینیومی دارد و قابلیت نصب پروژکتور نور جهت نورپردازی از ویژگی های آن است. آلومینویمی بودن چاپ پاپ ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸