جستجو خدمات

چاپ فلکسی

چاپ فلکسی نیازمند تابلو فلکس است تا فلکسی درون آن قرار گیرد. فلکسی نیازمند عبور نور است که این امر با مهتابی های تعبیه شده درون تابلو فلکس تامین می شود. این در حالی است که چاپ بنر نیازمند نور نیست. ام ...

چاپ بنر و فلکسی

محفظه ی قرار گیری چاپ فلکسی، تابلو فلکس نام دارد که بایستی متناسب با ابعاد چاپ باشد. این محفظه دارای سیستم روشنایی بوده که آن را برای دید در شب بسیار مناسب می سازد

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸