جستجو خدمات

چاپ بنر و فلکسی

سلام
ببخشید ب طور کلی تفاوت عمده بین بنر فوری و فلکسی چیست؟ و کدامیک برای تبلیغات دارای ارجحیت می باشد

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸