جستجو خدمات

تخته شاسی

انواع تخته شاسی و فوم برد را با قیمت مناسب در آذین هنر تهیه نمایید. خدمات چاپ تخته شاسی ارزان و با قیمت مناسب در آذین هنر عرضه می شود. چاپ شاسی ارزان ...

فوم برد و تخته شاسی

در این نوع فوم برد تصویر بر روی فوم برد چسبانده نمی شود بلکه بایستی چاپ بر روی فوم برد انجام شود. یکی از روشهای مناسب جهت چاپ فوم برد، استفاده از روش چاپ دیجیتال است که این عمل توسط چاپگر انجام می شود ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸