جستجو خدمات

فوم برد و تخته شاسی

در این نوع تصویر بر روی فوم برد چسبانده نمی شود بلکه بایستی چاپ بر روی فوم برد انجام شود. یکی از روشهای مناسب جهت چاپ فوم برد، استفاده از روش چاپ دیجیتال است که این عمل توسط چاپگر انجام می شود. هزینه ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸