جستجو خدمات

صحافی

در صحافی چسب گرم از قطعات چسب جامد پلی وینیل استات استفاده می شود که با حرارت دادن آن در مخزن مخصوص بصورت جامد در می آید. سیستم چسب گرم بدلیل خشک شدن سریع نسبت به دیگر سیستم ها ترجیح داده می شود

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸