جستجو خدمات

پلات و لمینت چاپ

چاپ پلات لمینت در تهران، چاپ پلات لمینت از دسته چاپ های عریض محسوب می شود. عملیات چاپ پلات توسط دستگاه پلاتر انجام می شود. دستگاه پلاتر دارای هدهایی ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸