جستجو خدمات

پلات و لمینت چاپ

در روش چاپ پلات و لمینت سرد از گرما استفاده نمی شود که می توان لمینت سرد را معادل سلفون کشی در نظر گرفت. در پلات لمینت سرد یک لایه نازک بر روی سطح پلات کشیده می شود. در پلات لمینت سرد، لمینت دارای سطح ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸