جستجو خدمات

چاپ رول آپ

استند رول آپ را می توان به دو صورت رول آپ گردان و ثابت بسته به استفاده های مختلف مورد استفاده قرار داد. در رول آپ گردان از موتوری برای چرخاندن و ایجاد چرخش 360 درجه استفاده می شود. در ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸