جستجو خدمات

چاپ رول آپ

چاپ رول آپ یکی از ارزان ترین و مناسب ترین روشهای تبلیغاتی محسوب می شود که به خوبی در آذین بندی اماکن مختلف قابل استفاده است. یکی از مزیت های مهم در چاپ رول آپ قابلیت تعویض چاپ رول آپ است، بنابراین است ...

استند رول آپ

چاپ رول آپ یکی ازشیک ترین ومناسبترین سازه های نمایشگاهی رول آپ است. رول آپ پایه آلومینیومی داشته وکار چاپی روی آن بصورت لوله قابل جمع شدن است. چاپ رول آپ بسی ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸