جستجو خدمات

چاپ رول آپ

چاپ رول آپ نمایشگاهی قابل جمع شدن و رول شدن است که این امر امکان جمع شدن چاپ را فراهم کرده و بواسطه ی آلومینیومی بودن پایه، سبکی رول آپ بدست می آید که جابجایی سازه را آسان کرده است. چ ...

استند رول آپ

چاپ رول آپ یکی ازشیک ترین ومناسبترین سازه های نمایشگاهی رول آپ است. رول آپ پایه آلومینیومی داشته وکار چاپی روی آن بصورت لوله قابل جمع شدن است. چاپ رول آپ بسی ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸