جستجو خدمات

چاپ رول آپ

چاپ رول آپ نمایشگاهی یکی از شیک ترین و مناسب ترین سازه های نمایشگاهی است. رول آپ پایه آلومینیومی داشته و کار چاپی روی آن بصورت لوله قابل جمع شدن است. چاپ رول آپ

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸