جستجو خدمات

چاپ سولیت

چاپ سولیت از لحاظ شباهت بسیار نزدیک به چاپ استیکر است ولی کیفیت چاپ سولیت به مراتب بالاتر است. در کل چاپ سولیت برای تبلیغات پر عکس و مبتنی بر تصویر بسیار مناسب است. با بکارگیری دستگاه چاپ سولی ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸