جستجو خدمات

استند پاپ آپ

چاپ پاپ آپ بعنوان بزرگترین سازه نمایشگاهی مطرح است. پاپ آپ اسکلتی آلومینیومی دارد و قابلیت نصب پروژکتور نور جهت نورپردازی از ویژگی های آن است. آلومینویمی بودن چاپ پاپ ...

استند

چاپ استند ایکس: یکی از رایج ترین استند های نمایشگاهی، استند ایکس است. پایه ایکس مانند این نوع استند ها باعث نامگذاری این نوع استند نمایشگاهی شده است. استند ایکس قابلی ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸