جستجو خدمات

تخته شاسی

کیفیت چاپ روی تخته شاسی فوق العاده است. تخته شاسی قابلیت استفاده های گوناگون داشته و طراحی و نقاشی گرفته تا درج تصاویر مختلف را می توان روی تخته شاسی انجام داد. چاپ شاسی ارزان در کنار سبکی و قابلیت ای ...

فوم برد و تخته شاسی

کیفیت عکس جهت چاپ مطلوب روی تخته شاسی بسیار اهمیت دارد. البته خود سیستم چاپی نیز مهم است. نوع خاصی از تخته شاسی، شاسی های طرح دار است. این شاسی ها بصورت چهار گوش نبوده و ابعاد متنوعی دارند بنابر این ن ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸