جستجو خدمات

تخته شاسی

انواع تخته شاسی از لحاظ جنس را می توان دسته بندی کرد که نوع چاپ متفاوت هم می تواند داشته باشد. چاپ لاستر، چاپ سیلک، چاپ متالیک از انواع چاپ روی تخته شاسی محسوب می شود. تخته شاسی ها محدودیت ابعادی نداش ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸