جستجو خدمات

چاپ فلکسی

چاپ فلکسی نیازمند تابلو فلکس است تا فلکسی درون آن قرار گیرد. فلکسی نیازمند عبور نور است که این امر با مهتابی های تعبیه شده درون تابلو فلکس تامین می شود. این در حالی است که چاپ بنر نیازمند نور نیست. ام ...

چاپ بنر و فلکسی

چاپ بنر فلکسی نیازمند تجهیزات دقیق است. دستگاه های چاپی با کیفیت مختلف وجو دارند که کیفیت متفاوتی دارند، شما باید واحدی را انتخاب کنید که دستگاه های با کیفیت تر استفاده کند

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸