جستجو خدمات

صحافی

صحافی شومیز یا ته چسب (گرم - سرد) جز دسته صحافی نرم محسوب می شود. در این نوع صحافی از چسب جهت اتصال صفحات استفاده می شود. صحافی کتاب نیز بسیار مهم است که با دقت انجام شود. آذین هنر قیمت صحافی ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸