قیمت استند رول آپ نمایشگاهی چاپ رول آپ

قیمت استند رول آپ نمایشگاهی چاپ رول آپ . قیمت استند رول آپ نمایشگاهی همانند سایر سازه های نمایشگاهی مرقون به صرفه بوده و از سازه های مناسب برای برگزاری انواع سازه های نمایشگاهی است.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت استند رول آپ و چاپ رول آپ

در تعیین قیمت استند رول آپ نمایشگاهی یکی از عوامل تاثیرگذار ابعاد استند است که متناسب با ابعاد بیشتر قیمت بیشتر است. نوع چاپ رول آپ و کیفیت بکار برده که متناسب با جنس های مختلف رول آپ بکار گرفته متفاوت است در قیمت نهایی چاپ رول آپ تاثیرگذار است.

انواع چاپ رول آپ نمایشگاهی و قیمت آنها

در تعیین قیمت نهایی استند رول آپ نوع استند رول آپ و تجهیزات جانبی بکار گرفته در استند است. به عنوان مثال استند رول آپ ثابت و استند رول آپ گردان دارای قیمت متفاوتی دارند که علت تفاوت قیمت در تجهیزات بکار گرفته و نوع استند است. از دیدی هم استند رول آپ می تواند دارای چاپ رول اپ یک طرفه و یا دوطرفه باشد که در قیمت نهایی بسیار تاثیر دارد.

چاپ رول آپ به راحتی در استند رول آپ جمع آوری شده و به سبب سبکی استند به خاطر آلومینیومی بودن استند جابجایی استند به سادگی انجام می شود. استند های رول آپ فضای کمی را گرفته و در کاربردهای نمایشگاهی به راحتی در فضای دلخواه بدون محدودیت فضا بکار گرفته می شوند.

گروه آذین هنر انواع رول آپ با کیفیت چاپی بالا و در انواع طرح را در سریعترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت ممکن در اختیار مشتریان قرار می دهد.