انواع چاپ رول آپ

چاپ رول آپ با قابلیت جمع و باز شدن امکان جابجایی آسان داشته و سازه ای مناسب برای نمایش انواع اثر چاپی است. پایه رول آپ آلومینیومی است و باعث استحکام در عین سبکی سازه شده است. چاپ رول آپ روی متریال مختلف صورت می گیرد.

انواع چاپ رول آپ

انتخاب نوع چاپ رول آپ متناسب با نیاز و کاربری های مختلف متنوع است ولی بطور کلی می توان دسته بندی های زیر را برای چاپ رول آپ بیان کرد:

  • چاپ رول آپ ثابت و گردان
  • چاپ رول آپ یک طرفه و دو طرفه

چاپ رول آپ ثابت قابلیت گردان ندارد و اثر چاپی روی آن درج شده و توسط استفاده کننده در مکان دلخواه نصب می شود. در حالیکه رول آپ گردان با نصب در مکان دلخواه قابلیت گردان را داشته و انتخاب از بین این دو بسته به کاربری و انتخاب مشتری است.

چاپ رول آپ یک طرفه و یا دو طرفه قابلیت درج اثر چاپی در یک و یا دو طرف رول آپ است. با وجود دسته بندی های کلی فوق چاپ رول آپ از نظر متریال چاپی هم دارای تنوع است که بسته به کاربری های مختلف متنوع است.