چاپ عکس

چاپ عکس قیمت ، چاپ عکس روی شاسی ارزان ، چاپ عکس روی فوم برد ، چاپ عکس روی شاسی. امروزه روش های سنتی چاپ عکس آرام آرام جای خود را به روشهای مدرنتر داده است واستفاده ازقاب جهت نمایش عکس منسوخ گردیده است.

روش مرسوم امروزی چاپ عکس بر روی اجسام

 • چاپ عکس بر روی تخته شاسی
 • چاپ عکس بر روی فوم برد
 • چاپ بر روی تخته شاسیMdf
 • چاپ بر روی ظروف بخصوص لیوان وماگ
 • ...

امکان چاپ عکس بر روی لیوان وماگ وظروف نیز وجود دارد. تولید لیوان تبلیغاتی در ایران ودر اکثر نقاط جهان بعنوان یک روش تبلیغاتی مناسب محسوب میشود.

انواع لیوان تبلیغاتی

 • لیوان سفید ساده
 • لیوان های دسته رنگی
 • لیوان حرارتی

مزایای چاپ عکس توسط تبلیغات آذین هنر

 • امکان چاپ روی مواد مختلف(تخته شاسی، فوم برد، تخته شاسی MDF و...)
 • کیفیت بالا چاپ
 • کیفیت ودوام بالا
 • تنوع دررنگ و چاپ
 • پایداری رنگ تصویر

از عکس چاپ شده میتوانید برای آذین بندی منزل ومحل کار استفاده کنید.

شما میتوانید با گرفتن عکس وارسال آن به این مرکز تصویر چاپی با کیفیت بالا را دریافت کنید.