چاپ بنر ارزان چاپ بنر تهران چاپ فلکسی چاپ بنر فوری چاپ بنر تبلیغاتی

چاپ بنر ارزان چاپ بنر تهران چاپ فلکسی چاپ بنر فوری چاپ بنر تبلیغاتی . چاپ بنر و فلکسی هر دو سازه های تبلیغاتی جهت تبلیغات محیطی محسوب میشوند. بنر دردو نوع بنر کره ای و بنر چینی و فلکسی نیز دردو نوع فلکسی کره ای و فلکسی چینی دربازار موجود است. چاپ بنر و چاپ فلکسی نیازمند خلاقیت طراحی وتجربه کافی است. فلکسی درتابلوهای سردر مغازه ها، مراکز خرید، تابلوهای عابر پیاده، برخی از بیلبوردها و... بکار میرود. نکته مهم در فلکسی این است که در فلکسی ازلامپ مهتابی استفاده میشود درحالی که در بنر جهت روشنایی نیازمند تابش نور ازجلو میباشد. فلکسی را نمیتوان پرتابل وقابل حمل ساخت ولی دیگر ابزار تبلیغاتی همچون بنر و پوستر این قابلیت را دارند واین یکی از محدودیتهای فلکسی درمقابل دیگر ابزار تبلیغاتی نظیر بنر است. دقت شود که چاپ بنر واستفاده ازآن برای دید از دور مناسب تر است.

درمورد بنر ، پوستر نیز بنر دارای مقاومت بهتری نسبت به عوامل محیطی نظیر باد، آب ، سایش و... نسبت به پوستر میباشد. فلکسی چینی 18 اُنس و فلکسی كُره ای 20 اُنس میباشند. بنرچینی و بنر کره ای گراماژی بین هشت اُنس تا سيزده اُنس میباشند.

تنها ساخت کره یا چینی بودن بنر مهم نیست بلکه باید دستگاه چاپ نیز مناسب عملیات چاپی باشد تا کیفیت چاپ مناسب به دست آید. البته علاوه بر کیفیت چاپ، طراحی بنر یا فلکسی نیز باید بنحو احسن صورت گیرد تا بخوبی جلب نظر کند و اثر مطلوب بر بیننده بگزارد وباعث جلب بیشتر مشتری شود.

چاپ بنر و انواع بنر

از انواع بنر میتوان بنر وینیل، لمپوست بنر اشاره کرد.

چاپ بنر ارزان و بنر وینیل

جزء بنرهای مقاوم وبا دوام محسوب میشود ودارای عمر حداقل تا یک سال دارد.

بنر وینیل شبکه ای

این بنر به صورت شبکه شبکه میباشد واین امر آن را مناسب جهت مکانها با وزش باد وباران و... مناسب میسازد ازین رو این بنر برای مناطق شمالی ایران مناسب تر است.

چاپ بنر تهران و لمپوست بنر

لمپوست بنر جزء بنرهای جدید محسوب میشود که از میله های مستطیلی درابعاد یک متر درسه متر تشکیل شده است.

چاپ بنر فلکسی نیازمند تجهیزات دقیق است.

هد بخشی از دستگاه چاپ بنر است که دارای نازل هایی میباشد که جوهر ازاین نازل ها خارج میشود. براساس کوچکی و بزرگی نازلها کیفیت چاپ خروجی متفاوت است بطوریکه انواع 80 ، 42 ، 20، 14، 3.5 پیکولیتر نازلها جهت چاپ استفاده میشود. دستگاه چاپ با 8 هد کیفیت منحصر بفرد چاپ را بدست میدهد.