چاپ اکوسالونت

با شناخت زیانهای مواد شیمیایی موجود در جوهرهای سالونت و همچنین کیفیت پایین چاپ بخاطر پیکولیتر بالای جوهر استفاده از جوهرهای سالونت رو به کاهش است بطوریکه جوهر های اکوسالونت با برطرف کردن معایب فوق کیفیت مطلوب چاپی را ایجاد میکند و چاپ اکوسالونت بعنوان چاپی مدرن وایده آل مطرح است. استفاده از جوهر سالونت دراروپا و آمریکا بخاطر زیانهای زیست محیطی ممنوع شده است.

چاپ اکوسالونت با جوهر قابل تبخیر سریع امکان خشک شدن سطح چاپی در کوتاهترین زمان ممکن را امکانپزیر ساخته است.

انواع جوهرهای اکوسالونت

 • جوهر اکو سالونت دای

 • جوهر اکو سالونت پیگمنت

 • جوهر اکو سالونت فلورسنت

ویژگی های چاپ اکوسالونت

 • مقاومت بالای سطح چاپی نسبت به آب، خراش و ساییدگی

 • سطح شفاف وبا کیفیت

 • ثبات بالای نوری

 • رزولیشن بالا

 • قیمت مناسب

 • دامنه وسیع سطوح چاپی در چاپ اکوسالونت

 • حداقل حرکت جوهر روی سطوح درچاپ اکوسالونت

موارد استفاده از چاپ اکوسالونت

 • چاپ بنر

 • فلکس

 • چاپ استیکر و مش

 • چاپ کاغذ دیواری و.....