نمونه کارهای آذین هنر

چاپ استیکر و نصب برای زیباسازی شهرداری تهران ، نصب بر روی پله های شهری

چاپ استیکر و نصب برای زیباسازی شهرداری تهران ، نصب بر روی پله های شهری

چاپ و نصب استیکر  پروژه لمسر

چاپ و نصب استیکر پروژه لمسر

چاپ و نصب استیکر پروژه کارن  به همراه لمینت جهت نصب روی کامیون های شرکت کارن

چاپ و نصب استیکر پروژه کارن به همراه لمینت جهت نصب روی کامیون های شرکت کارن

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸